Overige diensten

Duurzame relatie

Als uw bedrijf actief is in een Spaanstalig land en een duurzame relatie wil opbouwen, heeft u meer dan een goed product nodig. Carmen kan u adviseren hoe u het beste om kan gaan met taalkundige en culturele aspecten .

Tekstredactie

Brieven, rapporten, e-mails, verslagen, websites, reclameliteratuur.

Vertalingen/zakelijk tolken

U verwacht meer van een vertaler dan alleen de vertaling. De tekst moet aansluiten bij de regionale/nationale cultuur. Bovendien moeten de teksten passen bij de stijl van uw bedrijf en de vaktaal moet juist geïnterpreteerd worden.

Taaladvies

Internationale organisaties en bedrijven kunnen gebruik maken cultuur- en taaladvies om de bedrijfsprocessen verder te optimaliseren.